Monday, June 21, 2010

Maitri - lagna agodhar

Samajath vadnare anaitik sambandh,
maitri chi haddahat honare milan, samaja la badlat aahe.
konacha dosh aahe? guntlele sambandh, swantra vichar, kiva aplayat honara badal,
jyachi janiv honya agodharch, jivan navin andharat samahun jato.

Ujwal bhavisya chi apeksha thevun,
andharat jhale lya chukiya, manus vishrun pudhe paay sursurit wadvat aahe.
Jivan, kase hi aso, nazre tham thevun surya la bagat ahe.
aaj cha manus, sarirala sukhancha dar, ani manala sabdhancha maal, karun taklela ahe.

Prem, apulki, sambandh, ani maitri yancha bazaar karun taklela ahe.
Aajche vichar, dronacharya ahe, aplya sukhan samor, na aai, na baba, na dada ani na tai hawa konala.

Ashya badaltya samajala kon javabdar aahe? ghadnari ghosti, mislat asleli don dishanche vichar, pashcyat avran, jivnat vadnari asimit apeksha....

mi manhto....tumhi aykaal ka...
junya vichar, vikaal ka,
sabhya darbar, ughdal ka,
majhya premala, devachya navsala theval ka,
Me kelelya papancha paschyatap tumhi karal ka.

Kahi prasnanche uttar swata kade asto pan aapan shodhto sagli kade.
Je hawa asto aaplela te dusryachya hatat bagwat nahi.
ka dilat jivan asa amala ki, apla sukhachya pudeh kahi disat nahi.

No comments:

Post a Comment